Ajatuksia taiteestani

Kuvaan öljymaalauksissani avoimia, rajoittamattomia tiloja, jotka ovat
ikään kuin välähdyksiä jatkuvasta tapahtumien sarjasta. Muuntumisen ja
avoimuuden ajatus kuvastaa myös työskentelyprosessiani. Maalatessa
joutuu vastaamaan samoihin kysymyksiin kuin muissakin elämän ja arjen tilanteissa. Pohdin millä tavoin maalaus voi sekä kuvata että tukea muutosvalmiutta ja menneeseen takertumatonta mieltä.

Akvarelleja maalatessani otteeni on toisenlainen. Tarkastelen graafisen
aiheen suhdetta tilaan ja peruspintaan sekä värin ja muodon keskinäistä
suhdetta.

Katsoja tarkastelee maalausta omien kokemustensa ja muistojensa kautta.
Joku näkee vettä, joku toinen kasvimaailman aiheita. Ehkä koetaan vain tunnetiloja, iloa, levollisuutta, uteliaisuutta, ristiriitaa, ärtymystä.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa tulkita maalausta. Katsojan tunne ja ajatus,
mitä tahansa se onkin, on arvokas ja hänen omansa. Vain nähtynä ja
koettuna maalaus voi jatkaa elämäänsä.