Omin sanoin

Kuvaan maalauksissani avoimia, rajoittamattomia tiloja, jotka ovat ikään kuin välähdyksiä jatkuvasta tapahtumien sarjasta.Muuntumisen ja avoimuuden ajatus kuvastaa myös työskentelyprosessiani. Maalatessa joutuu itse asiassa vastaamaan samoihin kysymyksiin kuin muissakin elämän ja arjen tilanteissa. Pohdin maalatessani, millä tavoin maalaus voi sekä kuvata että tukea muutosvalmiutta ja menneeseen takertumatonta mieltä.

Värit ovat maalausteni keskeisin rakentaja. Värien vuorovaikutus kankaalla vaatii jatkuvaa intensiivistä havainnontekoa. On haastavaa saada värisuhteet toimimaan sillä tavoin, että värit soivat ja että niissä on valo ja että maalaus todella elää.

Katsoja tarkastelee maalausta omien kokemustensa ja muistojensa kautta. Joku näkee vettä, joku toinen kasvimaailman aiheita. Tai sitten koetaan vain tunnetiloja, iloa, levollisuutta, uteliaisuutta, ristiriitaa, ärtymystä.

Ei ole yhtä oikeaa tapaa tulkita maalausta. Katsojan tunne ja ajatus, mitä tahansa se onkin, on arvokas ja hänen omansa. Vain nähtynä ja koettuna maalaus voi jatkaa elämäänsä.

Rauni_web